KS gjennomførte et skarpt periodeskille i vårt sak- og arkivsystem ved nyttår.
Det førte til at våre skjemaer var utilgjengelig i perioden 1. desember 2022 til 9. januar 2023, og det var ikke mulig å søke om OU-midler eller anmodning om refusjon i denne perioden. 

Tilsagn som hadde utløpsdato 31.12.2022 er derfor automatisk blitt forlenget til 31.01.2023.
Refusjon for forhåndsgodkjente kurs man ikke fikk sendt inn i desember, kan sendes inn i perioden 9. - 31. januar 2023.

OU-midler - orientering og generelle retningslinjer

Søknad om støtte fra OU-midlene

Anmodning om utbetaling av OU-midlene