Særavtaler som er reforhandlet med økning i økonomiske satser fra 1.1.2021:

 • SGS 1001 Reiseregulativet
 • SGS 1010 Følgeavtalen
 • SGS 1030 Avlaster
 • SFS 2301 Helsetjenesten

Særavtaler som er videreført uendret:

 • SGS 1002 Arbeidstøy
 • SGS 1020 OU-midler
 • SFS 2208 PPT – supervisjon
 • SFS 2302 Fysioterapitjenesten
 • SFS 2303 Psykologtjenesten
 • SFS 2304 Tannlegetjenesten
 • SFS 2309 Bonusordning i tannhelsetjenesten

Andre sentrale avtaler:

ASA 4110 Oljevern er videreført med bl.a. økning i satsene og alder for opphør av deltakelse i depotstyrkene økes til 65 år.

Avtaler som planlegges å reforhandles på nyåret:

Det er planlagt forhandlinger om SFS 2404 Brann- og redningstjenesten i uke 5 samt at det legges opp til forhandlinger om ASA 4313 rammeavtalen for fysioterapivirksomhet innen 1. mars.

Oppdaterte avtaler pr. 1.1.2021 vil legges ut på KS' nettsider så snart de er klare.