For perioden 1.1.2022 – 31.12.2022 gjelder følgende satser:

5.1 Timelønn

For arbeid som avlaster betales

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 (1) nr 2

Minst kr 91 per time

Etter barnevernloven

Minst kr 73 per time

7. Utgiftsdekning

Utgiftsatser per barn per døgn:

 

Barnets alder

0-10 år

10 år +

Avlaster*

Kr 208

Kr 273

Besøks-/avlastningshjem**

Kr 337

Kr 391

* helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (1) nr. 2
** barnevernloven

Hele avtalen kan leses her