Søknad om OU-midler
KS andel av OU-midlene i 2021 er 135 millioner kroner. Det har vært stor søkning til OU-midlene så langt i år og midlene for 2021 er nå disponert. Det vil derfor ikke være mulig å søke om støtte fra OU-midlene i annet halvår 2021. Dette gjelder også tiltak som er godkjent for OU-midler. Det vil i år ikke bli slik som i fjor, at man kan søke om støtte til godkjente tiltak, som prosesslederstudiet, helselederutdanningen, Ledelse av prosesser ol. I år er det helt stengt for søknader fra 1. juli og ut året.

Alle søknader som er kommet inn til nå vil bli behandlet. Grunnet ferieavvikling er det ikke sikkert vi rekker å behandle alle søknadene før i august.

Vi vil bruke høsten til å evaluere ordningen, og vi vil se på hvordan vi kan unngå å komme i den situasjonen at midlene er disponert midt i året. Vi ser at det er mange kommuner som søker om støtte til flere omfattende og kostnadskrevende lederutviklingsprogram som ofte gjennomføres parallelt eller innenfor samme år. Det har til nå ikke vært noen begrensning på hvor mange tilsagn en kommune kan ha samtidig, men dette er noe vi må vurdere når vi evaluerer ordningen til høsten.

Refusjon av kursavgift for forhåndsgodkjente kurs
Det er satt av en pott til refusjon av kursavgift på forhåndsgodkjente kurs. I denne potten er det fremdeles midler igjen så det vil inntil videre, være mulig å sende inn krav om refusjon av kursavgifter for forhåndsgodkjente kurs. Hvilke kurs dette gjelder vil fremkomme i beskrivelsen av kurset hos kursleverandøren. Vi refunderer kursavgiften for ledere, ikke for rådgivere eller andre ansatte. Vi gir beskjed hvis potten blir tom i løpet av høsten.

NB! Denne rutinen gjelder kun kursavgifter og ikke studieavgifter eller deltakeravgift på lederutviklingsprogram

Skjemaet for refusjon finner man her.