Faktura for innbetaling av OU-midlene sendes ut i løpet av april måned.

B-rundskriv 1-2021 kan lastes opp nedenfor.

B-rundskriv 1-2021 - OU-kontingent 2021 - Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m mai måned