Faktura for innbetaling av OU-midlene sendes ut i løpet av april måned.

B-rundskriv 2-2020 kan lastes opp nedenfor.

B-rundskriv 2-2010 - OU-kontingent 2020 - Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m mai måned