De viktigste endringene fra 1.1.22 er:

  • Del I §10-2: «Ved ulønnet permisjon hvor arbeidstaker mottar pleiepenger betales likevel full premie i inntil 3 år». Endringen medfører at det skal betales full premie i inntil 3 år for arbeidstakere som har ulønnet permisjon og mottar pleiepenger.
  • Del II §7: «Det gjelder likevel et toleransebeløp på 30.000 kroner.» Dette medfører at beløpet AFP-pensjonister kan tjene, uten avkortning i pensjon, er økt til kr. 30000,-

For øvrige endringer vises det til vedlegget.

Ny avtale og publisering vil utstå til etter eventuelle avklaringer i  Stortinget før jul, som potensielt påvirker innholdet i SGS 2020.