Fra 1.1.2021 er den øvre grensen for kompensasjon for jevnlig bruk av egen bil i tjenesten økt til kr. 14 300,- pr. år.

Avtalen

Kontaktpersoner:
KS forhandling