I brannlovens § 15 fastsettes – på visse vilkår – uttrykningsplikt til annen kommune. I brannloven § 30 er det bestemt at en kommune som mottar bistand fra en annen kommunes brannvesen skal yte kompensasjon for bistanden med mindre det er inngått særskilt avtale om annet.

KS har nå justert de veiledende satsene for betaling av slukningshjelp. De nye satsene gjelder fra 1.1.2022.

Satsene er basert på at den kommune som hyppig og ensidig mottar slukningshjelp fra annen kommune, også betaler en andel av kostnadene til beredskap i den kommunen som yter hjelp. Der kommuner ofte mottar rednings-/slukningshjelp, vil KS anbefale lokale avtaler eller at det inngås interkommunalt samarbeid.

Satser for betaling
Betaling beregnes for tiden fra uttrykningsøyeblikket til tilbakekomst til stasjonen. Betaling for istandsettelse og rengjøring av materiell er inkludert i satsene.

Arbeidsgiverkommune bærer på vanlig måte ansvaret for personskade på sitt mannskap.

Veiledende satser:

1

 

Utrykningsbil

Det betales for minimum 3 timer.

616 kr per time

 

2

 

Motorsprøyter

Det betales for minimum 3 timer.

429 kr per time

 

3

 

Båt (ved bruk av kommunal båt)

Det betales for minimum 3 timer.

499 kr per time

 

4

 

Hydraulisk redningsutstyr

Det betales for minimum 1 time.

134 kr per time

 

5

 

 

Slanger

(Merk: Bruk av slanger i forbindelse med hjelpeinnsats er inkludert i mannskapssats.)

51 kr per meter

 

 

6

 

Forbruksvarer (som pulver, skumvæske o.l.)

Betales etter den aktuelle markedspris.  

Ingen sats

 

7

 

 

Mannskap (med vanlig personlig utstyr og brannvesenets vanlige standard utstyr, inkl. dykkerutstyr)

Det betales for minimum 3 timer.

962 kr per time

 

 

De ulike satsene er fastsatt/justert på følgende vis:

A: Satsene for mannskap er justert i tråd med lønnveksten for brannkonstabler fram til og med desember 2020. Kilden her er KS’ PAI-register.

B: Satsene for motorsprøyter, hydraulisk redningsutstyr og slanger er justert i tråd med konsumprisindeksen fram til og med oktober 2021.

C: Satsene for utrykningsbil og båt er fastsatt ut fra gjeldende satser i Statens reiseregulativ for henholdsvis bil og båt med motor.