Det er etablert tiltak med særskilt pensjonistlønnssats som ikke gir avkortning av pensjon. Disse tiltakene gjelder for tilfeller med ekstraordinært personellbehov som følge av TISK-tiltak og vaksinering og for arbeid med fordrevne fra Ukraina. Den særskilte pensjonistlønnssatsen er kroner 300,-.

Kommunene har gode erfaringer med tiltakene som virkemiddel for å mobilisere pensjonert personell, og flere kommuner har opplyst til KS at tiltaket har vært avgjørende for å ivareta det ekstraordinære personellbehovet som følge av mottak av fordrevne fra Ukraina.

Tiltakene var fastsatt å gjelde til årsskiftet. Etter anmodning fra KS foretar Arbeids- og inkluderingsdepartementet nødvendig forskriftsendring, slik at pensjonisttiltakene forlenges til 1. juli 2023.