Frem til 1. september 2022 var det anledning for pensjonert helsepersonell til å ta arbeid på ordinære vilkår uten pensjonsavkortning. Denne ordningen er nå opphørt.

KS vurderte at det fremdeles kunne oppstå en presset bemanningssituasjon i kommunene som følge av koronapandemien etter 1. september, og henvendte oss derfor til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) 24. august og ba dem vurdere muligheten for en ny ordning for pensjonert personell.

AID gjorde 2. september nødvendig forskriftsendring for at partene i kommunesektoren kunne avtale en særskilt pensjonistlønnssats, og det har partene inngått avtale om med virkning fra 10. september.

Pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300 kroner pr faktisk arbeidet time. Pensjonistlønnssatsen gjelder alt nødvendig personell, og er ikke avgrenset til helsepersonell. Ordningen gjelder til og med 30.06.2023.

- Pensjonistenes bidrag har vært svært viktig for mange av våre kommuner. Vi opplever at vi har god dialog med departementet, slik at partene i KS- tariffområde kan avtale løsninger som gir gode insentiver til pensjonister som ønsker å bidra dersom det oppstår en krevende bemanningssituasjon, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.