Med sentral generell særavtale SGS 2020 blir ny sats gjeldende fra 1. januar for alle tilsatt på pensjonistvilkår, både de som har medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) og de med medlemskap i andre offentlige pensjonsordninger.