Alle organisasjonene har sagt ja til avtalen om ny offentlig tjenestepensjonsordning i offentlig sektor som partene ble enige om 3. mars i år. Dette ble klart 14. juni, når også Akademikerne sa ja til avtalen.

- Dette bidrar til at vi får bærekraftige ordninger i offentlig sektor, samtidig som arbeidstakerne fortsatt sikres gode ordninger som både stimulerer til økt arbeidsdeltakelse og gir større fleksibilitet, sier Gangsø.

Arbeids- og sosialdepartementet skal starte arbeidet med å effektuere resultatet i løpet av høsten.

- Nå ser vi fram til arbeidet med pensjonsordninger for arbeidstakere med særaldersgrenser som skal være avsluttet før årsskiftet. En av tre ansatte er omfattet av særaldersgrenser i kommunal sektor, og det er avgjørende at vi finner gode løsninger for disse arbeidstakergruppene, sier Gangsø.

KS vil arbeide aktivt for å innarbeide pensjonsresultatet i Hovedtariffavtalen, slik at kommunesektoren har en operativ pensjonsordning fra 1. januar 2020.