Oppdragstaker honoreres med minst kr. 5 016 per formidlingsdag.

Møter og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgiver honoreres med kr. 697 per time for faktisk medgått tid.