Avtalen er inngått for 1 år, gjeldende fra 1.8.2021. Honorarsatsene er fra 1.8.2021 økt med 2,7 prosent som er i henhold til den anslåtte frontfagsrammen.
Se A-rundskriv 1/2021 for mer informasjon og selve avtalen.

Ikke en tariffavtale
Rammeavtalen er ikke en tariffavtale. KS anbefaler derfor medlemmene å vedta avtalen og legge den til grunn ved inngåelse av de individuelle oppdragsavtalene i DKS.

Rammeavtalen regulerer blant annet:

  • De økonomiske vilkårene for kunstnere som oppdragstakere
  • Rammer for oppdraget
  • Oppdragsgiver og oppdragstakers plikter
  • Immaterielle rettigheter

Se også A-rundskriv 2/2018 for nærmere omtale av bakgrunn for rammeavtalen og kommentarer til de mest sentrale bestemmelsene.