- Vi er glad for at partene har blitt enige om en rammeavtale som gir forutsigbare vilkår både for fylkeskommunen og kommunen som oppdragsgiver og for kunstneren som oppdragstaker», sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Ikke en tariffavtale
Rammeavtalen er ikke en tariffavtale. KS anbefaler derfor medlemmene å vedta avtalen og legge den til grunn når de skal inngå de individuelle oppdragsavtalene i DKS.

Rammeavtalen regulerer blant annet:

  • de økonomiske vilkårene for kunstnere som oppdragstakere
  • rammer for oppdraget
  • oppdragsgiver og oppdragstakers plikter
  • immaterielle rettigheter

Last ned rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken i fylkeskommuner og kommuner her.

Last ned A-rundskriv 2/2018 om rammeavtalen her.