Partene skal reforhandle avtalen før jul.

Honorarsatsen i rammeavtalen punkt 12.5 endres årlig med samme prosentvise endring som basistilskuddet. Fra 1. juli 2023 er honorarsatsen kr 1 027 per time.

Se gjeldende rammeavtale i A-rundskriv 4/2012