Partene er enige om å be regjeringen legge til rette for at fastlegenes plikt til legevaktarbeid på sikt blir en del av andre allmennlegeoppgaver som kommunen kan pålegge, slik at leger i kommunene sikres en forsvarlig arbeidstidsordning. Samtidig må kommunene gis rammevilkår som gjør det mulig å oppfylle sørge for ansvaret for øyeblikkelig hjelp til befolkningen hele landet.

Partene skal utarbeide felles veiledningsmateriell om de juridiske rammevilkårene for kommuneoverleger.

Økonomiske satser
Satsene økes med 2,8 prosent med virkningstidspunkt 1. januar 2022.

Satsene økes innenfor en ramme på 3,84 prosent med virkningstidspunkt 2023. Partene skal møtes for å diskutere innretningen av satsene innenfor rammen innen utgangen av 2022.

Se egen nettartikkel for satsene i 2021

Last ned B-rundskriv 5-2022 (pdf)