- Det hviler et stort ansvar på oss som parter å komme fram til en enighet om kommunelegeavtalen. Skal vi fortsatt ha en bærekraftig legevakt over hele landet er vi avhengige av å finne en løsning, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Utfordringene på legevakt henger sammen med andre uløste utfordringer i fastlegeordningen. Det er staten som legger rammebetingelsene for hvor mange leger vi har og for kommunenes økonomi.

- Hvis vi som parter fortsatt ikke kommer videre, svekker det vår felles påvirkningsmulighet overfor staten, sier Gangsø.

I juni avgjorde Rikslønnsnemnda uenigheten mellom KS og Legeforeningen om tariffavtalen som regulerer legevakt. Rikslønnsnemnda besluttet at tariffavtalen skulle forlenges uendret til 31. desember 2021. Det er denne avtalen det nå forhandles om.

Rikslønnsnemnda har avgjort legevaktavtalen - KS