Tariffskolen er en kursplattform for deg som jobber med personal/HR, eller er leder i kommunal sektor. Gjennom KS Tariffskole får du hver måned nye kurs i aktuelle temaer om tariff og lønns- og arbeidsvilkår. Hvis du ikke allerede er påmeldt, kan du melde deg på her:

Lenkeblokk Icon Påmelding til KS Tariffskole og sentralt avtalekurs

I juni er pensjon overskriften for tariffskolen. Månedens tariffkurs sendes digitalt den 7. juni. Der vil kursholderne Torfinn Thomassen og Alexander Henriksen ta deg gjennom pensjonistlønn og tilgrensende problemstillinger, så som aldersgrenser, fratreden, vilkår og de nye reglene som nå gjelder.

Den 7. juni blir også ny episode i tariffpodden lagt ut. Episoden tar for seg det nye, brede politiske forliket om pensjonsreform. Hva innebærer dette forliket, og hvorfor har det møtt motstand? Torfinn og Alexander står også for Tariffpodden denne gangen.

I KS Tariffskole får du:

  • Minst et nytt digitalt kurs hver måned om et aktuelt tema.
  • Minst en ny podkast-episode i tariffpodden hver måned om et aktuelt tema.
  • Tilgang til opptak fra opplæringen fra sentralt avtalekurs som ble sendt den 6. februar i år.
  • Nytt heldags sentralt avtalekurs 6. september. Her vil blant annet endringer etter Tariffoppgjøret 2024 være sentrale.

Her kan du lese mer om KS Tariffskole og kursene som kommer.

KS Tariffskole i juli og august?

I juli og august blir det en pause i tariffkursene og tariffpodden, men helt stille blir det ikke fra vår side. Det vil i løpet av sommeren komme en konkurranse eller to; blant annet en ny runde med quiz. Da blir det en ny mulighet for å vinne premier. Kanskje kommer det også andre sommeraktiviteter i kursplattformen, så følg med. Vi håper også du får mulighet til å se kursene og høre episodene i tariffpodden som allerede ligger i plattformen.

KS Tariffskole i september

I september er vi tilbake med nytt sentralt avtalekurs. Den 6. september blir full kursdag, hvor du kan velge mellom ulike kursbolker med temaer som gir deg fordypning i ulike bestemmelser i hovedtariffavtalen og andre utvalgte problemstillinger.

Informasjon om kursavgift og OU-midler

Prisen for tilgang til kursplattformen med KS Tariffskole og to sentrale avtalekurs er kr 5000,- for hele 2024. Dette kurset er godkjent for OU-midler, og er omfattet av rutinen for forhåndsgodkjente kurs. Det betyr at du ikke skal søke om støtte fra OU-midlene, men KUN sende inn refusjonskrav når du har mottatt faktura for kursavgiften. Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om refusjon fra dette fondet.

Her finner du mer informasjon om OU-midlene og rutinen for forhåndsgodkjente kurs og skjema for refusjon. 

KS Tariffskole og sentralt avtalekurs er forbeholdt ledere og arbeidsgiverrepresentanter fra kommuner, fylkeskommuner og medlemmer hos Samfunnsbedriftene. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at KS Tariffskole ikke er relevant for deg som jobber i Oslo kommune da Oslo ikke er en del av KS' tariffområde.