I dette opptrykket er også følgende dokumenter tatt inn:
• Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne
• B-rundskriv nr. 7-2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018

Den trykte versjonen av Hovedtariffavtalen kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no.

Lenkeblokk Icon Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020