I dommen som ble avsagt 16. november slår Arbeidsretten fast at den såkalte sikringsbestemmelsen for kontoradministrasjonens arbeidstid (punkt 4.2.1 i Hovedtariffavtalens kapittel 1), der det heter at «kontoradministrasjonens ordinære arbeidstid skal være den som nå gjelder i den enkelte kommune (…)», også skal gjelde ved sammenslåing av kommuner med ulik arbeidstid for kontoradministrasjonen. KS hevdet at bestemmelsen måtte forstås slik at det ble fastsatt en ny ukentlig arbeidstid for ny kommune, og at alle ansatte dermed skulle ha samme arbeidstid.

- Vi må naturligvis ta Arbeidsrettens dom til etterretning, og det er uansett viktig å få en rettslig avklaring av dette punktet. Jeg skal likevel ikke legge skjul på at KS er skuffet over Arbeidsrettens dom, først og fremst fordi arbeidstakere som jobber side om side, og utfører arbeid av samme art, nå skal ha ulik arbeidstid, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

- Arbeidsretten vil kunne føre til at en kommune kan ha opptil fire-fem ulike arbeidstider for samme gruppen ansatte, noe som selvsagt kan være utfordrende for arbeidsmiljøet, sier Gangsø.

Hovedtariffavtalen åpner for at kommunene kan kjøpe ut arbeidstiden, slik at arbeidstiden blir lik i den nye kommunen. Gangsø frykter imidlertid at det kan bli utfordrende for kommuner med presset økonomi, og at det vil kunne gå ut over tjenestetilbudet.

Mange kommuner har historisk hatt en lavere arbeidstid for sin kontoradministrasjon enn for de andre dagarbeidstakerne i kommunen.

- I dag er det etter vårt syn ingen gode grunner for å opprettholde denne forskjellsbehandlingen. Vi har ment at det også er viktig for kontoradministrasjonen at pausetid faktisk er pausetid, og dermed fritid. Nå er imidlertid dommen falt, og den tar vi selvsagt til etterretning. Nå har vi behov for å bruke noe tid på å vurdere alle konsekvensene av den. Når dette er gjort, vil KS vil informere berørte kommuner, sier Tor Arne Gangsø.