Med dette debattheftet og på strategikonferansene til vinteren, ønsker KS å få klare og konkrete tilbakemeldinger fra medlemmene på temaer som viktige politiske spørsmål.

Lenkeblokk Icon Debattheftet 2020

Hvordan kan vi sikre bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i en tid der det økonomiske handlingsrommet heller blir mindre enn større? Og, hvordan skal vi sørge for at kommuner og fylkeskommuner blir og forblir attraktive arbeidsgivere for kompetente medarbeidere, og hvilken innretning bør hovedtariffoppgjøret ha for å stimulere til dette.