Lenkeblokk Icon Debatthefte 2021

Med Debattheftet 2021 og strategikonferansene vinteren 2021, ber KS om klare og konkrete tilbakemeldinger fra medlemmene på hvordan kommunesektoren best omstiller seg for en ny tid.

Handlingsrom for omstilling

Tjenestetilbudet er satt under press og flere av utfordringene vi står overfor som samfunn er forsterket som følge av koronapandemien. Det har ført til svekket økonomisk handlekraft og demografiske endringer. En del av løsningen er større lokalt handlingsrom. Har kommunesektoren tilstrekkelig handlingsrom for omstilling?

Ungt utenforskap

Kommunesektoren har stort engasjement for god oppvekst og gode liv for innbyggerne. Likevel er det for mange unge som ikke finner tilhørighet i samfunns-, utdannings- og arbeidsliv. Utenforskap kan best forebygges gjennom tidlig innsats, med et helhetlig tilbud som favner hele barnet. Mye gjøres allerede, men det kan og bør gjøres mer. Hvordan kan vi sammen forhindre og bekjempe ungt utenforskap?

Eget debatthefte om tariff

Årets debatthefte inneholder ikke spørsmål om tariffoppgjøret 2021 siden forhandlingene for 2020 ble sluttført så sent.
Her er tariffnotatet: Mellomoppgjøret 2021 - KS spør