Arbeidstid er blant temaene som KS får flest  henvendelser om til medlemsservice. I Arbeidstidsplanlegging blir leseren kjent med lov- og avtaleverk som er relevant ved utarbeiding av aktivitetsplaner, bemanningsplaner og arbeidsplaner. Disse planene er viktige hjelpemidler for å oppnå et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et best mulig tjenestetilbud for brukerne.

Boken presenterer blant annet:

  • Aktuelt lov- og avtaleverk
  • Roller og ansvar
  • Arbeidsgivers handlingsrom
  • Samhandling mellom ledere og tillitsvalgte
  • Praktiske eksempler

I tillegg er boken utvidet med nye kapitler om alternative arbeidstidsordninger, særavtalen SGS 1010 (“følgeavtalen”) og fleksiressurs. Sistnevnte betegner en ordning hvor det legges inn en “oppbemanning” på enkelte vakter i arbeidsplanen, hvor hensikten er å systematisere behov for midlertidige og uforutsette bemanningsendringer. Årsturnus er særskilt omtalt i et eget kapittel. Forøvrig er boken revidert og oppdatert i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk og rettspraksis.

Boken egner seg for alle som arbeider med arbeidstidsplanlegging og kan også være nyttig for arbeidstakere som arbeider i turnus.

Arbeidstidsplanlegging er utgitt på KF (tidligere Kommuneforlaget) og selges i KFs nettbutikk.