Det er avtalt små endringer i avtalen knyttet til arbeidsgivers plikter overfor de tillitsvalgte og arbeidssituasjonen for tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan.

I B-rundskrivet her omtales nærmere blant annet de mest sentrale bestemmelsene i hovedavtalen.