- For at kommuner og fylkeskommuner skal kunne levere så gode velferdstjenester som mulig, er det avgjørende at tillitsvalgte involveres tidlig og sikres reell medvirkning. Jeg er derfor glad for at vi fant en løsning med alle, sier Hege Mygland, direktør for forhandlingsavdelingen i KS.

Hun fremhever særlig endringene i Hovedavtalens formål, hvor det nå slås fast at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene, inngår som en del av partssamarbeidet.

- Og så er det bra at avtalen peker på at samarbeidet på arbeidsplassen er viktig for et inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø, sier Hege Mygland. 

Hovedavtalen del B, som blant annet regulerer medbestemmelsesordningen, er ikke endret.

Oppdatert B-rundskriv om Hovedavtalen forventes å være klart innen utgangen av februar 2020.

Les mer: Protokoll fra forhandlingene