Videre peker formålet på at samarbeidet på arbeidsplassen er viktig for et inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø. Hovedavtalen del B, som blant annet regulerer medbestemmelsesordningen, er ikke endret.

Hovedavtalen, forhandlingsprotokollen og oppdatert B-rundskriv kan leses i samlet dokument her.