Fra 1. juli 2024 er driftstilskuddet på kr 545 916 pr år. Fastlønnstilskuddet er fra 1. januar 2024 på kr 252 144 pr år.

For mer informasjon, se A-rundskriv 3/2024 (pdf).