EPJ-løft for fysioterapeuter videreføres.

Helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid med Helsedirektoratet vurdere innretning på takst A2k (kompetansetillegg) og forvaltning av godkjenningsordningen.

Det er foretatt presiseringer i merknader; A4 (utdanningskandidater) og ny merknad C4 (gruppetakster).

 Ny avtaleperiode er 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

For mer informasjons om forhandlingsresultatet, se A-rundskriv 1-2019 nedenfor: