KS inviterer kommuner, fylkeskommuner og andre norske organisasjoner:

Kommuner, fylkeskommuner og andre norske organisasjoner er invitert til Bulgarias hovedstad onsdag 24.oktober for å delta i lanseringskonferanse for det EØS-finansierte programmet om lokal utvikling, fattigdomsreduksjon og inkludering av sårbare grupper. I forbindelse med lanseringen arrangeres det også et partnerseminar der formålet er å gi norske og bulgarske aktører mulighet til å etablere kontakt og diskutere mulig prosjektsamarbeid.

KS har lang erfaring med internasjonale prosjekter i Bulgaria, og har samarbeidet om ulike tema, som klima og energi, lokal økonomistyring, interkommunalt samarbeid mm, siden Bulgaria ble medlem av EU i 2007.  

Bulgaria har høyest fattigdom og størst ulikhet i inntekter i hele Europa. De største utfordringene på lokalt nivå er knyttet til avfolking og en aldrende befolkning, og forskjellene er store mellom by og land. En viktig utfordring er også å utvikle gode tilbud til utsatte barn og unge, inkludert romfolk. Samtidig har de fleste kommuner en rik historie, og kultur- og naturressurser, som kan ha betydning for utvikling av den lokale økonomien. 

Høsten 2018 planlegges tre åpne utlysninger av prosjektmidler som har fokus på etablering av lokale utviklingsplaner, støtte til utdanning av barn og til barnehager, og etablering av ungdomssentre.

Norske aktører som deltar på arrangementet kan få dekket utgifter til reise og opphold. Mer informasjon fra arrangøren finner du her

Søknadsfrist er 20.september. Søknader og eventuelle spørsmål sendes på epost til  d.uzunova@mon.bg eller v.grancharova@mon.bg