Delegasjonen fikk en innføring i den norske kommunesektoren. I tillegg ble det holdt et planleggingsmøte for å videreføre det mangeårige samarbeidet mellom KS og AUC for å styrke lokaldemokratiet i Ukraina.

Besøket ble gjennomført i forbindelse med avslutningen av det nåværende lokaldemokratiprosjektet som KS og AUC har stått for sammen med forskningsinstituttet NIBR i Ukraina siden 2015. Dette prosjektet har benyttet seg av nettverk og en omfattende lokaldemokratiundersøkelse til støtte for den viktige desentraliseringsreformen som pågår i landet. Prosjektet er finansiert av UD og har en økonomisk ramme på mer enn 13 millioner kroner.

Samarbeidet mellom KS og AUC i denne perioden har ført til tett kontakt mellom de to organisasjonene, men dette var første gang AUCs nåværende direktør besøkte Norge og KS.

- Jeg har lært utrolig mye i løpet av dette besøket og ser fram til å bruke så mye jeg kan av norsk kompetanse og kunnskap for å styrke kommunesektoren i Ukraina, sa Oleksandr Slobozhan etter at dag to av programmet var gjennomført.

Sammen med fire av organisasjonens eksperter fikk han en grundig innføring i den norske kommunesektoren, gjennomføringen av effektivitetsnettverk i Norge, og KOSTRA-systemet. Han satte også stor pris på å møte KS-direktør Lasse Hansen som presenterte KS-organisasjonen og fortalte om sin egen rolle i systemet. Hansen uttrykte på sin side glede over å kunne være vertskap for en kommuneorganisasjon som har vært en god samarbeidspartner over så lang tid.

- KS jobber internasjonalt for å dele våre erfaringer like mye som å lære av andre, understreket Hansen for gjestene fra Ukraina.

KS og AUC kom også langt i arbeidet med et utkast for et oppfølgingsprosjekt til erstatning for prosjektet som nå avsluttes. Dersom UD velger å støtte en fremtidig søknad om prosjektmidler, vil KS og AUC kunne videreføre samarbeidet for å styrke kapasiteten til lokale myndigheter og tilliten til lokaldemokratiet i Ukraina.

Christian Larsen, KS