Prosjektene blir finansiert av EØS-midler, og implementeres som en del av EØS-programmet for lokal utvikling i Polen. Seminaret arrangeres i samarbeid med samarbeidspartnere i Polen og på Island.

EØS-programmet for lokal utvikling i Polen har som mål å styrke den sosioøkonomiske situasjonen i landet med tiltak som støtter entreprenørskap, bidrar til effektivisering av offentlig forvaltning, bedrer luftkvaliteten og øker levestandarden for beboere i små og mellomstore byer. 54 polske byer deltar i programmet, og disse har laget utviklingsstrategier og implementeringsplaner som også fungerer som søknader for finansiering med EØS-midler.

Søknadsfristen var 30. oktober 2020, slik at man nå har begynt prosessen for å evaluere de ulike søknadene og velge ut de 15 beste for finansiering. Et krav i søknaden er at hver søker har satt av cirka 150.000 euro i sine budsjetter til potensielle partnere fra Norge og Island, i tillegg til at de må beskrive sine forventinger til en fremtidig partner.

Vi regner med at vi vil vite hvilke polske byer som mottar finansiering innen slutten av januar 2021. Når dette er klart, starter prosessen med å matche de utvalgte polske byene med spesifikke norske og islandske kommuner. I mellomtiden kan vi forberede oss på best mulig vis til muligheten som kommer, så bli med oss på digitalt Polen-seminar den 2. desember!

Se program her. Meld deg på her – velkommen!