Russiske kontakter er nyttige når du vil videreutvikle eksisterende samarbeid, men også når det er aktuelt å finne fram til nye samarbeidsområder. Utenriksdepartementet finansierer prosjektet.

Hospiteringen foregår i perioden 17.- 28. juni 2020 og består av tre deler:

En felles informasjons- og kunnskapsdel (17.-20. juni)

I den første delen av hospiteringen får du mulighet til å bli kjent med den politiske, sosiale og økonomiske situasjonen i Russland og norsk-russisk samarbeid. Dette vil skje gjennom et seminar som starter i Oslo (onsdag 17. juni) og fortsetter i St. Petersburg (fra fredag 19. til lørdag 20. juni). Torsdag 18. juni er reisedag.  

Én ukes individuell hospitering i en russisk offentlig virksomhet (22. juni – 26. juni)

I denne delen av hospiteringen får du anledning til å gjøre deg kjent med arbeidet i russiske offentlige virksomheter som er beslektet med fagområder du selv har ansvar for, og eventuelt. hos vertskap dere har vennskapssamarbeid med. Dette gjøres gjennom møter med ledelse, spesialister og andre som er interesserte i ditt fagfelt. Hospiteringen skjer fra mandag 22. til fredag 26. juni. Søndag 21. juni er reisedag).

Felles evaluering i St. Petersburg (lørdag 27. juni)

Etter endt individuell hospitering møtes alle til felles evaluering lørdag 27. juni med et avslutningsseminar etter lunsj samme dag. Evalueringen gjøres på den måten at alle deltakerne presenterer sine erfaringer fra oppholdet (10 – 20 minutter). For de som ikke ønsker eller har mulighet til å delta på det påfølgende Public Administration Forum, blir hjemreisen søndag 28. juni.

Mulighet til deltakelse på RANEPA’s Public Administration Forum (søndag 28. juni – mandag 29. juni)

De som har mulighet til å bli et par ekstra dager i St. Petersburg kan bli med på vår partner RANEPAs årlige Public Administration Forum den 28. og 29. juni. Hjemreisen blir da enten på kvelden 29. juni eller på morgenen 30. juni.

Du kan søke hvis:

• Du representerer en offentlig virksomhet

• Du har gode engelskkunnskaper (russisk er en fordel, men ikke et krav)

Ansatte i virksomheter som har vært vertskap for russiske deltagere i løpet av de siste årene blir prioritert.

KS dekker følgende gjennom prosjektmidlene for programmet:

  • Fly til/fra Russland
  • Reise til og fra vertskap i Russland
  • Overnatting og felles måltider på seminarene
  • Faglig program
  • Visumkostnader

Deltaker eller deltakers arbeidsgiver må dekke:

  • Måltider som ikke dekkes av programmet (bl.a. under individuell hospitering)
  • Reiseforsikring

Det utbetales ikke kostpenger i løpet av oppholdet i Russland.

Søknadsfristen er fredag 3. april 2020.

FOR Å SØKE: Send en e-post til kontaktpersonene nedenfor med din CV og en kort tekst som beskriver din motivasjon for å hospitere i Russland. Husk å inkludere eventuell informasjon om russiske hospitanter som tidligere har besøkt din organisasjon.

Gi oss gjerne en uforpliktende beskjed så snart som mulig dersom du har tenkt å søke, det vil hjelpe oss mye i planleggingsarbeidet.

Melding til deltakerne om endelig uttak gis ved utgangen av april 2020.