KS støttet i et prosjekt finansiert over EØS midlene Litauens kommuneorganisasjon sitt arbeid med å styrke kommunene sin kompetanse og kapasiteter på områdene bærekraftige lokale energiløsninger og forbedret lokal luftkvalitet. Arbeidet søkte å sikre det lokale forvaltningsnivåets bidrag til gjennomføring av nasjonal lovgivning på området.

Prosjektet hadde en budsjettramme på EUR 387.000. Det begynte med et lanseringsmøte i Vilnius i juni 2015 hvor tilnærming, gjennomføringsplan og mulige tiltak ble drøftet. Arbeidet med å utvikle Bergen kommune sin klimatiltakspakke ble gjennomgått og brukt som eksempel.

Fem studieturer ble gjennomført i 2016. I fire av studieturene deltok i hver 16 litauiske kommunale toppledere for å se hvordan norske kommuner arbeider med lokal luftkvalitet og lokale bærekraftige energiløsninger. Kommunene Oslo, Bærum, Bergen og Sarpsborg tilrettela for besøkene for de to gruppene som hadde hovedfokus på luftkvalitet. To grupper som særlig var interessert i energiløsninger, besøkte Os, Ullensaker og Ringerike, samt Hordaland fylkeskommune. Til slutt besøkte 10 ordførere Bærum og Fjell kommuner for å se på hvordan disse arbeider med lokal luftkvalitet og energiløsninger.

Læring fra studiebesøkene ble bearbeidet i tre regionale seminar i Klaipeda, Kaunas og Vilnius hvor totalt 150 kommunalt ansatte over to dager drøftet energieffektivisering i bygninger, energimiks og tiltak for bedre luftkvalitet. 7 kommuner har brukt dette materiale og med ekstern faglig hjelp utarbeidet energiplaner. Ytterligere 5 kommuner har på samme måte utarbeidet planer for bedring av luftkvalitet. Pilotene er brukt av Litauens kommuneorganisasjon for å lage en veileder til kommunene i deres arbeid med å gjennomføre nasjonal lov på feltet bærekraftige lokale energiløsninger og forbedret lokal luftkvalitet.

Prosjektet ble avsluttet med et oppsummeringsmøte i Vilnius 28. oktober 2016 hvor Norsk Institutt for luftforskning (NILU) presenterte hvordan luftkvalitet måles og følges opp lokalt i Norge. KS og Miljøverndepartementet i Litauen presenterte hvordan det lokalt kan jobbes med kretsløpsøkonomi.