Ordfører Victorio T. Palangdan skriver: «The Municipality of Itogon desires to broaden and enhance its potentials in socio-economic and tourism development. Towards that aim, one of the strategies formulated is to establish sisterhood ties with municipalities in other countries. Our municipality identified Norway as one of the possible countries where we could establish sisterhood ties.”

Itogon kommune ligger på øya Luzon og har en befolkning på ca 46 000 innbyggere. Brevet fra ordføreren er formidlet gjennom SN Powers, som er et internasjonalt kraftselskap som eies 100 prosent av Norfund (Statens Investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland). Selskapet har vannkraftverk i flere land, bl.a. Filippinene.

Les brevet fra ordføreren i Itogon her.