Les også

Lenkeblokk Icon Europeisk kommunesektors støtteerklæring til Ukraina

I innlegget i møtet sa Helgesen blant annet at lokale myndigheter i Ukraina «har vist at på tross av krigens forferdelige konsekvenser, er åpenhet, ansvarlighet og inkluderende styresett høyt på agendaen til ukrainske lokale og regionale ledere.»

Helgesen skal senere på dagen holde appell i et møte med ukrainske og polske ordførere.

Lenkeblokk Icon Les mer om møtet på Europarådets nettsider