- Forumet er enig i formålet om at arbeidere skal få levelige lønninger og at det skal lønne seg å arbeide. Men dette målet kan nås uten å gripe inn i godt fungerende arbeidslivsmodeller som den norske, sier ordfører i Nord-Odal kommune, Lise Selnes, som var saksordfører.

Problemet med store lønnsulikheter i Europa må løses, men fremgangsmåten Europakommisjonen foreslår er feil, mener Forumet for lokalt og regionalt folkevalgte i EØS/EFTA landene.

Les også: EU ønsker direktiv for minstelønn

Ikke relevant for alle land

- EFTA Forumet mener at direktivforslaget ikke er relevant for land der lønn fastsettes i kollektive avtaler. I stedet bør Europakommisjonen arbeidet for styrke partssamarbeidet i land som har liten tradisjon for kollektive forhandlinger, sier hun.

Forumet mener det foreslåtte direktivet om tilstrekkelig minstelønn for arbeidere i EU ikke passer land med lange tradisjoner med kollektive forhandlinger, tariffavtaler og gode systemer for samarbeid mellom partene i arbeidslivet.

Felles uttalelse om forslaget

EØS EFTA Forumet for lokalt og regionalt folkevalgte vedtok en uttalelse om forslaget til direktiv om tilstrekkelige minstelønner i EU, på sitt møte 29. januar

Forumet diskuterte også Europeisk grønn giv. Dette forslaget til helhetlig og gjennomgripende omstillingsstrategi for bærekraftig vekst, ble lagt frem av Europakommisjonen i 2019. Målet er at EU blir klimanøytral i 2050.

Europeisk grønn giv er viktig for kommunesektoren i Norge og Island. Forumet pekte blant annet på at nye tiltak i den grønne given må tilpasses lokale forhold slik at både byer og mindre sentrale strøk kan gjøre nytte av de mange nye initiativene. Deltakerne trakk også fram sirkulær økonomi og avfallshåndtering, kollektivtransport og klimabudsjettering som viktige saker for lokale og regionale myndigheter i det videre arbeidet.