Artikkelen er skrevet av Hanna Blomkvist, praksistudent i KS. Hanna.Blomkvist@ks.no

17. mai er den internasjonale dagen mot homofobi. Siden 2004 har det vært en dag for å rette oppmerksomhet mot vold og diskriminering som seksuelle minoriteter blir utsatt for, og deres rett til likeverd og menneskelige rettigheter.

I sin uttalelse i anledning dagen understreker Europarådets generalsekretær Marija Pejčinović Burić at europeiske land må gjøre mer før å løfte utfordringer og problemer som unge LHBT-personer opplever.

Bakgrunnen for uttalelsen er Covid-19-pandemien og den sosiale distansering som myndighetene pålagt sine innbyggere. Hun er mener at seksuelle minoriteter påvirkes ekstra negativt fordi de kan ha blitt avvist av familien eller utsettes for psykisk eller psykisk vold, både i hjemmet og i offentligheten. Distanseringen begrenser også den støtte de kan få fra venner, LHBT- og andre organisasjoner som jobber for deres rettigheter.

Også Europarådets Kommunalkongress benyttet dagen til å oppfordre lokale og regionale myndigheter til å gjøre tiltak for å beskytte mennesker fra den homofobe volden og diskrimineringen som finnes i hele Europa. Covid-19-krisen gjør LHBT-personer ekstra utsatt, og som en del i arbeidet viser Harald Bergmann, Kommunalkongressens talsperson for menneskerettigheter til publikasjon: Human Rights handbook – For local and regional authorities’.

Håndboken, som primært fokuserer på diskrimineringsarbeid på lokalt og regionalt nivå, har et helt kapitel tilegnet arbeidet mot diskriminering av LHBT-personer - med bakgrunn og beskrivelse av hva som er gruppens rettigheter. Håndboken viser til utdanning, informasjon og kunnskap som de mest effektive våpnene mot diskriminering.

Europarådets Kommunalkongress publiserte også i 2015 en rapport med beskrivelser av diskriminering og utfordringer som LHBT-personer jevnlig erfarer i hverdagen sin. Rapporten gir anbefalinger om hvordan hvert land kan utvikle en myndighetskultur som sikrer levering av diskrimineringsfri politikk og velferdstjenester.