- Krigen i Ukraina berører oss alle dypt. Kommune-Europa har vært samlet i sin fordømmelse av det russiske angrepet, som er et klart brudd på folkeretten, og undergraver Ukrainas soleklare rett til selvstendighet innenfor anerkjente grenser, sa Gunn Marit Helgesen, delegasjonsleder for kommunesektoren.

Hun understreket at lokale og regionale myndigheter står i første rekke i arbeidet for å beskytte og hjelpe sivilbefolkningen og lokalsamfunnet.

Europas grønne giv

Hovedtema på møtet var Europas grønne giv, EUs store reformprogram for grønt skifte og grønn vekst. Målet er å gjøre Europa klimanøytral i 2050. Statssekretærene Eivind Vad Pedersen (Utenriksdepartementet) og Sigrid Hagerup Melhuus (Klima- og miljødepartementet) understreket at Europas grønne giv er verdens mest ambisiøse plan for klimaomlegging.

I lys av den store mengden forslag som fremmes i EU for å gjennomføre Europas grønne giv, diskuterte forumet hvilke europeiske rammebetingelser som er særlig viktige i arbeidet for grønn omstilling i kommunesektoren i Norge. Et viktig spørsmål er hva staten bør gjøre for å sette kommunesektoren i stand til å løse utfordringene og nå sine mål. Forumet hadde særlig oppmerksomhet på hva staten bør gjøre for å påvirke politikk- og regelverksutvikling i EU, og på hvordan regjeringen bruker handlingsrommet innenfor EØS-avtalen når direktiver skal innlemmes i norsk regelverk.

Julie Næss, byrådssekretær i Oslo, pekte på at Oslos mål er de samme som i Europas grønne giv og at de europeiske virkemidlene er nyttige for Oslos arbeid.  Hovedstaden er en av syv norske byer som har søkt om å få pilotstatus som klimanøytral og smart by i Europa. EU vil utnevne 100 klimanøytrale og smarte byer, som får en sentral rolle i å dra andre byer med. Næss oppfordret regjeringen til å legge til rette for at norske kommuner også kan gå foran, selv om Norge ikke deltar i alle EU-programmer.

Kjartan Alexander Lunde fra Stavanger kommune fremhevet at Europas grønne giv gir et kunnskapsgrunnalg, som er til hjelp i Stavangers arbeid med den grønne næringsutviklingen som skal erstatte oljeindustrien.

Et mulig industripartnerskap

Kommunesektorens representanter ba regjeringen vurdere om nasjonale tiltak er tilstrekkelige og forutsigbare nok for at kommunesektoren kan dra nytte av europeiske virkemidler som EU-programmer og Interreg. Kommuner og fylkeskommuner ønsker tett og tidlig samhandling med staten i europapolitiske saker.

Regjeringens signaler om et industripartnerskap mellom Norge og EU ble også diskutert. Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland, pekte på bedre samarbeid mellom forvaltningsnivåene som forutsetning for at industripartnerskapet kan bidra til kommunesektorens arbeid med grønn omstilling og grønn næringsutvikling.