Nå søker Europarådets Kommunalkongress etter ungdomsdelegater til de to sesjonene i 2022. Søknadsfrist er 7. januar 2022.

Europarådets Kommunalkongress er den delen av Europarådet som arbeider for å fremme demokrati og menneskerettigheter på lokalt og regionalt nivå. Kongressen samler lokalpolitikere fra de 47 medlemslandene og representerer mer enn 200 000 kommuner og regioner i Europa. Involvering og aktiv deltakelse fra ungdom er viktig for å bevare demokratiet og sikre bærekraftig utvikling.

Siden 2014 har Kommunalkongressen invitert ungdom til å delta i sine to årlige sesjoner – til å delta i debattene og gi innspill til hvordan Europarådets medlemsland bør møte sine utfordringer. I tillegg legges det opp til at ungdomsdelegatene utvikler egne prosjekter. Hensikten er å styrke ungdomsperspektivet i Europarådets arbeid, med særlig vekt på hvordan involvere ungdom i beslutningsprosessene på lokalt og regionalt nivå i Europarådets medlemsland.

Som ungdomsdelegat i Kommunalkongressen må man delta i begge de to sesjonene, som skal holdes i 2022: 20. - 24. mars og 23. – 27. oktober, begge i Strasbourg, Frankrike. I tillegg kommer prosjektarbeid mellom de to sesjonene.

Ungdomsdelegatene må oppfylle disse kriteriene:

 • be open, committed and motivated to develop and strengthen dialogue between young people and elected representatives at local/regional level
 • be between 18 and 30 years old
 • live in and hold the passport of one of the 47 Council of Europe member states
 • be active in youth work at local and regional levels
 • be available to engage in the whole of the activity including the preparation of grass-roots projects
 • have an interest in actively participating in policy making at local and/or regional levels, but not be an elected representative
 • be able to multiply the information obtained during the session on their return home
 • have good writing and public speaking skills
 • be committed to working in an intercultural team
 • not have participated in the initiative previously
 • speak English fluently

Norge har fem medlemmer i Europarådets Kommunalkongress. Den norske ungdomsdelegaten vil følge tett på arbeidet i den norske delegasjonen.

Basert på innsendte søknader, vil Europarådet velge ut én ungdomsdelegat fra hvert land. Søknadsfrist er 7. januar 2022. Sammen med søknaden må du sende en kort video, via YouTube. Det er oppnevnt et panel i regi av Europarådet som velger ut ungdomsdelegatene. Svar på søknadene vil være klare innen utgangen av januar 2022.

Reise- og oppholdsutgifter for ungdomsdelegatene vil bli dekket av Europarådet.

Kontakt
Knut Hjorth-Johansen - se kontaktinfo under artikkelen

eller

Dolores Ríos Turón

Head of the Table Office

Congress of Local and Regional Authorities

E-mail: congress.youth@coe.int