Se opptak av webinaret her

Temaet for webinaret var bosetting av flyktninger og deltakelse i arbeidsliv. 

Et stort antall flyktninger fra Ukraina vil fortsette å komme til Norge. Det innebærer at behovet for rask bosetting i kommunene vil øke i tiden som kommer.