De som deltar i webinaret er:

-Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna
-Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen
-Direktør for styring og regelverk i Utlendingsdirektoratet, Stephan Mo 
-Avdelingsleder i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Marita Kristiansen
-Kirsti Moslett Thunberg, seksjonsleder velferd, arbed og inkludering i Tromsø kommune

Lenkeblokk Icon Se opptak av webinaret her