Kommunene forbereder seg på mottak av flyktninger fra Ukraina, og har meddelt KS at de venter et betydelig behov for å mobilisere arbeidskraft. Dette omfatter også personellgrupper det allerede er ekstraordinært behov for som følge av koronapandemien, bl.a. sykepleiere og annet helsepersonell.

Vi har gode erfaringer med tiltaket som ble etablert for å mobilisere pensjonert personell for å ivareta det ekstraordinære personellbehovet ved skoler og barnehager som følge av koronapandemien. Dette tiltaket, med en særskilt pensjonistlønnssats som ikke gir avkortning av AFP eller pensjon, mener KS også bør etableres for arbeid med mottak av flyktninger.

– KS har hatt dialog med partene og er innstilt på raskt å gjøre avtale om en særskilt pensjonistlønnssats for arbeid med mottak av flyktninger, om Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil gjøre unntak for AFP-avkortning for slik pensjonistlønn, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.