I den forbindelse har KS utarbeidet et notat som gir en oversikt over noen av de mest sentrale endringsforslagene, KS’ vurderinger av disse i høringen, samt Kunnskapsdepartementets vurderinger etter innspillene fra høringsrunden.