Introduksjonsprogram

SISTE OM INTEGRERING

Veiledning av minoritetsungdom bør være fylkeskommunalt ansvar

Veiledning av minoritetsungdom bør være fylkeskommunalt ansvar

Arbeidsgiveransvaret for minoritetsrådgiverne på videregående skoler bør ligge i fylkeskommunene. Det gir et langt bedre utgangspunkt for å utvikle tjenesten etter faktiske behov i regionen, som del av en samlet regional integreringsinnsats.

Høringssvar om forslag til forskrift til integreringsloven

HØRING

Høringssvar om forslag til forskrift til integreringsloven

KS ser det som positivt at forskriftsbestemmelsene til integreringsloven samles i en felles forskrift, framfor flere ulike forskrifter slik situasjonen er i dag.

KS er glad for kompensasjon på integreringsområdet

KS er glad for kompensasjon på integreringsområdet

- Det er gledelig, men også helt nødvendig, at regjeringen nå kompenserer kommunene for økte utgifter på integreringsområdet, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19

HØRING

Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19

Bakgrunnen for endringsforslagene er at smitteverntiltakene har hatt negative konsekvenser for deltakerne, både ved at kommunene har hatt begrensede muligheter for opplæring, og ved at arbeidsledigheten har blitt høyere.

Gode intensjoner, men lite realisme i ny integreringslov

HØRING

Gode intensjoner, men lite realisme i ny integreringslov

– Etter 15 års erfaring med introduksjonsloven er det naturlig at det kommer større endringer, men da er det avgjørende at nye oppgaver er mulige å gjennomføre for kommunene, sier Helge Eide, områdedirektør i KS.

Introduksjonsprogrammet: – Vi måler ikke godt nok

Introduksjonsprogrammet: – Vi måler ikke godt nok

Målet med introduksjonsprogrammet for flyktninger er at flest mulig skal komme i arbeid og delta aktivt i samfunnslivet. En ny rapport viser at vi måler på feil måte når vi skal finne ut hvordan vi lykkes i dette arbeidet.

Les flere artikler

KONTAKT