Introduksjonsprogram

SISTE OM INTEGRERING

KS er glad for kompensasjon på integreringsområdet

KS er glad for kompensasjon på integreringsområdet

- Det er gledelig, men også helt nødvendig, at regjeringen nå kompenserer kommunene for økte utgifter på integreringsområdet, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19

HØRING

Høringssvar om endringer i introduksjonsloven som følge av Covid-19

Bakgrunnen for endringsforslagene er at smitteverntiltakene har hatt negative konsekvenser for deltakerne, både ved at kommunene har hatt begrensede muligheter for opplæring, og ved at arbeidsledigheten har blitt høyere.

Ny integreringslov oversendt Stortinget

Ny integreringslov oversendt Stortinget

Høsten 2019 lanserte regjeringen sitt forslag til ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). Den nye loven skal oppheve og erstatte dagens introduksjonslov. Regjeringen har nå oversendt sitt forslag til Stortinget.

Mellombels forskrift på integreringsområdet

Mellombels forskrift på integreringsområdet

Med heimel i koronalova har regjeringa vedteke ei mellombels forskrift om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Kommunene inkluderer!

Kommunene inkluderer!

- Kommunene gjør en god jobb med å inkludere mennesker i arbeidslivet, og er en unik arena for kvalifisering. Dette var hovedbudskapet fra områdedirektør Tor Arne Gangsø da regjeringen inviterte til toppmøte om inkludering i arbeidslivet.

Gode intensjoner, men lite realisme i ny integreringslov

HØRING

Gode intensjoner, men lite realisme i ny integreringslov

– Etter 15 års erfaring med introduksjonsloven er det naturlig at det kommer større endringer, men da er det avgjørende at nye oppgaver er mulige å gjennomføre for kommunene, sier Helge Eide, områdedirektør i KS.

Les flere artikler

KONTAKT