De nye tallene fra SSB gjelder hovedsakelig personer som kom til Norge før 2015, og som allerede var deltakere i introduksjonsprogrammet da kommunene gjennomførte den store mobiliseringen for å bosette flere i 2016 og 2017. Av totalt 4790 deltakere som avsluttet i 2016, var 2980 enten i arbeid, utdanning, eller i en kombinasjon av disse. 482 personer var registrert som «arbeidsledige eller på tiltak», mens hele 1328 personer (28 %) var registrert med «annen eller ukjent status». Sistnevnte kategori omfatter blant annet de som fortsetter i grunnskoleopplæring etter programmet.

Som tidligere år er det fortsatt en klar forskjell mellom menn og kvinner, med henholdsvis 71 og 50 prosent måloppnåelse. 

– Her har vi fortsatt en vei å gå. Samtidig viser tallene at kommunene har opprettholdt kvaliteten i arbeidet gjennom en krevende periode med økt bosetting, oppsummerer direktør for interessepolitikk, Helge Eide.