Beregningsutvalget har levert sin årlige rapport om kommunenes utgifter til flyktninger. Resultatene viser at integreringstilskuddet dekket 92,3 % av kommunenes utgifter i 2016. Dette er ett prosentpoeng lavere enn året før. 

Økte utgifter til enslige mindreårige
En egen rapport om utgifter til enslige mindreårige viser en økning av utgifter fra året før på 26.5 % for denne gruppen. Kommunene fikk kompensert 60 % av utgiftene til enslige mindreårige i 2016, mens kompensasjonen var på 71 % i 2015.

Last ned rapportene her:

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag i 2016.

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 2016