Til tross for den store flyktningkrisen i Sør-Europa, er antallet asylsøkere til Norge rekordlavt.

Den høye tilstrømningen av asylsøkere i 2015 bidro til sterk oppbygging av bosettingsarbeidet i Norge. Nå har situasjonen endret seg, og det kommer få asylsøkere til Norge. Dette påvirker kommunenes arbeid ved at asylmottak legges ned og færre bosettes.

– Når det i tiden fremover skal velges hvilke kommuner som skal bes om å ta i mot flyktninger, bør kriterier som erfaring, arbeidsmarkedssituasjon og dokumenterte resultater over lengre tid vektlegges. I tillegg kan kommunestørrelse være et relevant kriterium. Slik sikrer vi god integrering, sier Helgesen.

Lave bosettingstall for 2018
I 2016 ble det bosatt 15.300 personer, det høyeste antallet noensinne. Ut fra tidligere prognoser ble kommunene forespeilet at bosettingstallet de nærmeste årene ville være på samme nivå. Dette ønsket kommunene å imøtekomme, og det er nå bygget opp et omfattende tjenesteapparat for flyktninger i nesten alle kommuner.

– KS mener Norge bør vurdere å øke antallet overføringsflyktninger. Vi står ovenfor en krevende flyktningsituasjon globalt og mange mennesker har behov for beskyttelse. Vi mener at Norge her kan bidra mer enn vi gjør per i dag. sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Bosettingstallene er 11.100 personer for 2017, og vil reduseres til 4.400 personer i 2018. Det er derfor usikkert hvor mange kommuner som vil få muligheten til å bosette neste år. Dette innebærer i praksis at mange kommuner må redusere tjenesten for flyktninger. Det kan bli vanskelig å motivere kommunene til å bygge opp igjen tilbudet om behovet skulle øke igjen.