Her kan du se program og melde deg på

Effektkontrakter er et verktøy det offentlige kan bruke til å utvikle bedre velferdstjenester. I en slik kontrakt samarbeider kommunen med en ekstern ressurs for å oppnå målbare resultater for en spesifikk målgruppe. Kommunen betaler kun dersom målene nås.

Kartlegger behov

I utviklingen av kontrakten jobbes det systematisk og kunnskapsbasert for å finne ut hva behovene til målgruppen er, hva som er et positivt effekt for gruppen og hvordan effekten kan oppnås og måles. En sosiale entreprenør, frivillig-ideell organisasjon eller private selskap får deretter i oppgave å levere på de avtalte resultatene.

Resultater ikke aktivitet

I en effektkontrakt betaler det offentlige kun dersom resultatene oppnås, noe som gir trygghet om at tiltaket virker, og har verdi for målgruppen og samfunnet. Dette kan for eksempel innebære at kommunen betaler for hver ungdom som blir i skolen, fremfor å betale for at ungdommen har gått på et kurs. Ved å betale for resultater fremfor aktiviteter ledes partene til å jobbe målrettet mot det som er målet for samfunnet og for målgruppen.

Leverandøren står for finansieringen av tiltaket frem til resultatene oppnås. Dette gjør de enten alene eller i samarbeid med en sosial investor. Ved at kommunen bare betaler når tiltakene virker blir det er lavere risiko knyttet til utprøving av nye tiltak.